เเนะนำ Thailand Green Power กันสักหน่อย

เเนะนำ Thailand Green Power กันสักหน่อย

Thailand Green Power Logo

Thailand Green Power – ทางเราได้เปิดเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อ จะเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องพลังงานสะอาด ที่เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับคนไทย ที่จะสามารถเป็นพลังงานทางเลือกได้จริงในปัจจุบัน และอนาคต ปัจจุบันทางเราคนไทยได้เห็นภัยธรรมชาติต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่เกิดในประเทศไทยของเราเอง หรือเเม้เกิดขึ้นที่ในต่างประเทศก็ตาม  ภัยธรรมชาติที่เกิดเหล่านั้นเกิดจากฝีมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นทั้งจากทางตรงและทางอ้อม  มิหนำซ้ำพลังงานที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังไกล้จะหมดลงไปทุกที ดังนั้นเพื่อเป็นการที่เราจะสามารถมีพลังงานไว้ใช้งานในอนาคต พลังงานทางเลือกนี้จึงเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ ไม่ใช้พลังงานเหมือนเดิม ไม่ก่อให้เกิดโลกร้อน และจะส่งผลให้โลกน่าอยู่มากขึ้น ภัยธรรมชาติก็จะเิกิดขึ้นน้อยลง

Thailand Green Power.com

About ThailandGreenPower

พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก เพื่อชีวิตคนไทยที่ยั่งยื่น Thailand Green Power
This entry was posted in พลังงานคลื่น, พลังงานน้ำ, พลังงานลม, พลังงานอื่น ๆ, พลังงานแสงอาทิตย์, สาระน่ารู้, เเนะนำตัว and tagged , , , . Bookmark the permalink.